Έργα

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας προσφέρει εύρος υπηρεσιών όπως:

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ). Αναλαμβάνουμε το σύνολο των μελετών (στατικές, αρχιτεκτονικές, τοπογραφικά, Η/Μ κλπ), επίβλεψη, κατασκευή αλλά και το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
  • Ανακαινίσεις. Προσφέρουμε αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές λύσεις για κατοικίες αλλά και επαγγελματικούς χώρους αναλαμβάνοντας και το σύνολο των εργασιών.
  • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων. Αναλαμβάνουμε το σύνολο της διαδικασίας από τον έλεγχο του καταστήματος πριν την πιθανή μίσθωση μέχρι και την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Παρέχουμε συμβουλές και λύσεις σε ζητήματα όπως αγοροπωλησίες ακινήτων, αναλαμβάνοντας επιθεωρήσεις των ιδιοκτησιών, ελέγχους νομιμότητας κλπ και συντάσσοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα μηχανικού (Τοπογραφικά διαγράμματα, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά).
  • Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά. Εκδίδουμε Βεβαιώσεις του Ν. 4178/2013 (Βεβαιώσεις Μεταβίβασης), Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κλπ, αλλά και αναλαμβάνουμε ρυθμίσεις αυθαίρετων κατασκευών.
  • Υπηρεσίες Μηχανικού. Αναλαμβάνουμε εργασίες όπως, τεχνικές εκθέσεις, πραγματογνωμοσύνες, εμπορικές εκτιμήσεις ακινήτων κλπ.
  • Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' οίκον. Διεκπεραιώνουμε όλη την διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα, την έκδοση και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την συνεννόηση με τα Τραπεζικά ιδρύματα. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης (επολογή κατάλληλων εργασιών για κάθε περίπτωση και εκτέλεσή τους).