Έργα

Στατική Μελέτη Επέκτασης Ισογείου στο Διρό

Στατική Μελέτη Επέκτασης Ισογείου στο Διρό

Προσθήκη κατ' επέκταση ισογείου κατοικίας στο Διρό, για την οποία αναλάβαμε την στατική μελέτη.

Εμφάνιση: