Έργα

Προφίλ

 

Ο Αναστάσιος Ζαφείρης είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος του ΤΕΕ από το 2010. Το 2011 δημιούργησε το Τεχνικό του Γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των εργασιών Πολιτικού Μηχανικού με στόχευση στην έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας καταστημάτων αλλά και στις ανακαινίσεις κατοικιών. Σκοπός η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σύμφωνων με τις επιταγές της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό η συνεχής κατάρτιση είναι απαραίτητη και έτσι το 2013 ολοκληρώνει πρόγραμμα κατάρτισης και αναγέλλεται μόνιμος ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού.

Το 2013 γράφεται στο μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ). Από το 2014 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενώ από το 2015 συμμετέχει στην κατασκευή δημοσίων και μεγάλων ιδιωτικών έργων ως επιβλέπων.