Έργα

Αποθήκη στα Πατήσια

Αποθήκη στα Πατήσια

Έκθεση αυτοψίας που αφορά σε φθορές λόγω υγρασίας σε αποθήκη στα Πατήσια.

Εμφάνιση: